Dzięki Strefie Użytkownika, klient jest w stałym kontakcie z naszym serwisem technicznym, otrzymuje najnowsze wiadomości branżowe, uzyskuje dostęp do materiałów informacyjnych i porad technicznych, posiada dostęp do aktualnych cenników serwisowych.

Przewodniki

W przypadku kolizji
Całodobowy numer Assistance +48 22 330 09 66

Ubezpieczenie

Każdy klient, wynajmujący od nas pojazd otrzymuje pełne ubezpieczenie OC, AC, NNW. Gwarantujemy natychmiastowe zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, organizację holowania i naprawy pojazdu, przeprowadzenie oględzin oraz rozliczanie kosztów napraw, a także pojazd zastępczy jeżeli przewiduje to podpisany kontrakt.


Infolinia Prawna Assistance za granicą 24/7
numer_1

Ogólne warunki ubezpieczenia Warta Autocasco Standard

AC_icon  Warta OWU Autocasco Standard

Tabela opłat serwisowych

Zakres czynności Opłata w zł
Aneks do umowy najmu 250
Przepisanie umowy najmu na inny podmiot (za 1 aneks) 500
Wznowienie umowy po wypowiedzeniu 1000
Wydanie zgody na użytkowanie przedmiotu Najmu osobie trzeciej 400
Wydanie zgody na ubezpieczenie obce 200
Wtórnik tablicy rejestracyjnej 500
Wtórnik dowodu rejestracyjnego 350
Ponowna rejestracja pojazdu 500
Odzyskanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję 400
Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia 100
Wystawienie opinii o współpracy 100
Upoważnienie do użytkowania pojazdu 50
Wezwanie do zapłaty 50
Doprowadzenie pojazdu do wskazanej lokalizacji:
– do 3,5 tony DMC
– powyżej 3,5 t
– ciągniki siodłowe oraz naczepy
2,5 zł/ 1 km
3,1 zł/ 1 km
3,6 zł/ 1 km
Czynności windykacyjne dotyczące przeterminowanych należności Wg kosztów rzeczywistych
Wszystkie kwoty podane w Tabeli opłat i prowizji, stanowią należności netto.
Każdorazowo do kwoty ustalonej zgodnie z Tabelą opłat i prowizji doliczony zostanie podatek VAT.