Spotkanie Komitetu Wykonawczego Grupy Fraikin w odświeżonym składzie odbyło się 11 lipca, w głównej siedzibie Grupy w Colombes k/Paryża.

Komitet został wzmocniony o nowe twarze: Ludovic Thommeret – Dyrektor Finansowy Grupy, Laurent Proust – Dyrektor Zarządzający na Francję, Hervé Lippens – Szef Działu Technicznego Grupy.

Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych podczas tego spotkania było omówienie i ustalenie strategii Fraikin na kolejne lata. Komitet określił nowe wyzwania i obszary działalności. Takie obrady to świetna okazja do wymiany międzynarodowych doświadczeń, które pozwalają na wyciągniecie wniosków i ustalenie ścieżki dalszego rozwoju Grupy.

Ponad rok temu, utworzono Komitet Wykonawczy Grupy, który wokół ograniczonego liczbowo Zarządu skupia Dyrektorów odpowiedzialnych za najważniejsze regiony wnoszące istotny wkład w działalność całej spółki Fraikin. Spotkania Komitetu Wykonawczego odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Jego zadaniem jest czuwanie nad właściwym identyfikowaniem i wykorzystywaniem potencjalnych efektów synergicznych na poziomie europejskim.

Od lewej: Ludovic Thommeret, Dyrektor Finansowy Grupy, Olivier Fossion – Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego, Laurent Proust – Dyrektor Zarządzający na Francję, Alain-François Pialat – Dyrektor Grupy ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pierre-Louis Colin – Prezes Grupy Fraikin, Artur Nowicki – Dyrektor Generalny Fraikin Polska i Regionu CEE, Philippe Cuoc – Dyrektor ds. Zakupów Grupy, Marti Batalle – Dyrektor Generalny Fraikin Alquiler (Hiszpania), Ed Cowell – Dyrektor Generalny Fraikin Limited (Wielka Brytania)

E.P.