Od początku ubiegłego roku, Fraikin ponownie odnotowuje wzrost, który uległ znaczącemu przyspieszeniu pod koniec 2015 roku i w pierwszym kwartale bieżącego roku, zarówno na obszarach tradycyjnej działalności grupy, jak i w 5 nowych krajach, gdzie rozpoczęliśmy działalność w 2015 roku. Stworzyło to konieczność uwzględnienia nowego sposobu zarządzania Grupy oraz rosnącej wagi działalności poza terytorium Francji.

Seminarium Międzynarodowe, na które 6 czerwca do siedziby grupy Fraikin w Colombes przybyli Dyrektorzy Generalni poszczególnych oddziałów, stało się okazją do przedstawienia nowego schematu zarządzania grupą. Nowa struktura spółki Fraikin zaczęła obowiązywać od 22 czerwca 2016.

W trakcie spotkania utworzono Komitet Wykonawczy Grupy, który wokół ograniczonego liczbowo Zarządu skupia Dyrektorów odpowiedzialnych za najważniejsze regiony wnoszące istotny wkład działalność całej spółki Fraikin. Komitet liczy pięciu członków, a skład obu gremiów przedstawia się w następujący sposób:

Zarząd:

  • Prezes: Pierre-Louis COLIN
  • Zastępca Dyrektora Generalnego odpowiedzialny za administrację i finanse: Jean-Philippe GREGOIRE
  • Zastępca Dyrektora Generalnego odpowiedzialny za działania na terytorium Francji: Eric DODIN
  • Zastępca Dyrektora Generalnego odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikację: Alain-François PIALAT

Członkowie Komitetu Wykonawczego:

  • Dyrektor Generalny Fraikin Alquiler (Hiszpania): Marti BATALLE
  • Dyrektor Generalny Fraikin Polska (Polska), Dyrektor na Europę Środkową (Czechy, Słowacja, Węgry): Artur NOWICKI
  • Dyrektor Generalny Fraikin Limited (Wielka Brytania): Ed COWLER (od 1 sierpnia 2016 r.)
  • Dyrektor na kraje Beneluksu, Szwajcarię i do spraw rozwoju międzynarodowego  (Niemcy, Włochy, Beneluks, Szwajcaria, Rosja, Arabia Saudyjska): Olivier FOSSION
  • Dyrektor do spraw zakupów: Philippe CUOC.

Komitet Wykonawczy będzie spotykał się co najmniej raz w miesiącu. Jego zadaniem jest czuwanie nad właściwym identyfikowaniem i wykorzystywaniem potencjalnych efektów synergicznych na poziomie europejskim. Dotyczy to zakresu znaczących klientów międzynarodowych, systemów informowania, finansowania, stosunków z bankami, zakupów i ubezpieczeń, a także kwestii prawnych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji.

ECF_june_2016