Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest motorem napędowym polskiej gospodarki. Stanowi ponad 99% wszystkich podmiotów działających w naszym kraju oraz zatrudnia ponad 70% wszystkich pracowników. Podmioty z sektora MSP tworzą prawie 48% produktu krajowego brutto (PKB).

Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce światowej oraz rosnąca złożoność i nieprzewidywalność procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych wymusza na firmach – także tych należących do sektora MSP – poszukiwania nowych sposobów zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej. Jednym z rozwiązań może być innowacja. Samo pojęcie innowacyjność ma wiele definicji, jest rozumiane bardzo szeroko, ale ma jeden wspólny mianownik – skutek, który ma spowodować – wzrost konkurencyjności.

Innowacyjność kojarzy się najczęściej z kosztownymi badaniami, mające na przykład poprawić dotychczasowe lub stworzyć nowe produkty, na które stać wyłącznie duże i bogate korporacje.

Ale działania innowacyjne nie zawsze musza wiązać się z wysokimi nakładami. „Wprowadzenie nowego” może przykładowo dotyczyć organizacji pracy, czy procesów, na których opiera się działanie danego podmiotu. I wówczas taka zmiana nie tylko nie generuje dodatkowych kosztów, ale – przeciwnie – przynosi firmie wymierne oszczędności.

Jednym rozwiązań tego typu jest wynajem długoterminowy (full service lease) nie tylko aut osobowych, ale także pojazdów użytkowych: dostawczych, ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep oraz pojazdów specjalistycznych. Bardzo zróżnicowana jest także gama samochodów pod kątem rodzajów zabudowy, a więc aut typu furgon, kontener, plandeka oraz w zabudowie izotermicznej, czy chłodniczej. Wynajem długoterminowy obejmuje swoim zakresem także bardzo specjalistyczne środki transportu, np. śmieciarki, mleczarki, ambulanse sanitarne, wywrotki, hakowce, bramowce. Podkreślić należy, iż świadczona usługa wynajmu dotyczy kompletnego pojazdu, czyli nie tylko samego podwozia, ale również zabudowy (często kosztownej) oraz wyposażenie dodatkowego: agregatu chłodniczego, windy, żurawia, haka itp.

Zakres usług oferowany przez firmy zajmujące się wynajmem pojazdów jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko finansowanie zakupu pojazdów, ale także administrowanie i zarządzanie flotą. Pierwszym elementem jest profesjonalne doradztwo w zakresie skonfigurowania pojazdu, a więc dokonanie wyboru odpowiedniego podwozia i zabudowy oraz – ewentualnie – agregatu dopasowanego do rodzaju przewożonego towaru (np. z dodatkową funkcją grzania), czy też specjalnej windy umocowanej na pojeździe. Dopiero właściwie dobrany kompletny pojazd może w pełni spełnić oczekiwania i potrzeby ostatecznego użytkownika.

Kolejne zadania firmy wynajmującej to złożenie zamówienia, a następnie sfinansowanie kompletnego środka transportu, jego rejestracja oraz ubezpieczenie.

Podstawowym elementem zawartym w usłudze wynajmu długoterminowego są przeglądy oraz naprawy pojazdu w całym okresie trwania umowy. Oznacza to, że wszelkie koszty z tym związane (robocizna oraz części zamienne), będące zarówno wynikiem normalnego zużycia (przeglądy okresowe), jak i zdarzeń nadzwyczajnych (awarie podzespołów) pokrywane są przez wynajmującego. Podmioty korzystające z nie są więc obciążane dodatkowymi kosztami; przejmuje je na siebie firma wynajmująca.

Ważną usługą, którą przejmuje na siebie wynajmujący to administracja szkodowości, czyli wszelkie czynności związane w rozliczaniem ewentualnych szkód w pojeździe, zazwyczaj bardzo czasochłonne oraz wymagające dużej wiedzy i doświadczenia.

Profesjonalne firmy wynajmujące oferują pełny serwis ogumienia, tj. zakup, wymianę, przechowanie i utylizację opon, a niektóre proponują nawet nielimitowaną ich ilość w okresie trwania kontraktu.

Standardem na rynku jest pełna opieka nad kierowcą i pojazdem w formie assistance, świadczonego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Zazwyczaj udostępniana jest użytkownikom infolinia z jednym, łatwym do zapamiętania numerem telefonu.

Wynajmujący pokrywa najczęściej także podatek od środków transportu oraz abonament za GPS; w ramach tego drugiego okresowo dostarcza użytkownikom odpowiednie raporty i sprawozdania.

Podmioty gospodarcze korzystające z usługi wynajmu długoterminowego mogą zamontować na aucie reklamę, czy też oznakowanie firmowe, a jej koszt spłacać w ramach czynszu miesięcznego.

Niezmiernie istotną kwestią w wynajmie samochodów użytkowych jest zapewnienie podmiotom korzystającym z pojazdów ciągłości działalności gospodarczej, stąd też konieczność zagwarantowania auta zastępczego w przypadku awarii, ale także dodatkowych środków transportu w czasie zwiększonych potrzeb biznesowych (np. w okresach przedświątecznych).

W rezultacie wszelkie wydatki, z wyjątkiem kosztów: kierowcy oraz płynów eksploatacyjnych, a także wszelkie ryzyka związane z pojazdem użytkowym ponosi firma wynajmująca.

Podstawowe atuty wynajmu (długo- oraz średnio- i krótkoterminowego) samochodów dostawczych, ciężarowych, czy ciężkich zestawów drogowych to: kontrola ponoszonych wydatków w formie stałego czynszu miesięcznego, pozbycie się ryzyka związanego z pojazdem i jego serwisowaniem, obniżenie kosztów flotowych poprzez płatność tylko jednej rata miesięcznej za pełny zakres usług oraz zachowanie zdolności kredytowej, z uwagi na brak opłaty wstępnej, pozabilansowość oraz utrzymanie wskaźników zadłużenia na tym samym poziomie.

Wynajem pojazdów użytkowych to usługa dla wszelkich podmiotów gospodarczych, którym potrzebny jest sprawny, elastyczny i łatwo dostępny transport. To rozwiązanie, które może i sprawdza się w dużych, międzynarodowych korporacjach, ale i w małych, rodzinnych firmach. Wprowadzenie tego innowacyjnego rozwiązania w działach transportowych, czy logistycznych, zarówno firm produkcyjnych, dystrybucyjnych, jak i usługowych, pozwala skupić się na podstawowej działalności, unikając dodatkowego ryzyka oraz zachowując stały poziom wydatków. To innowacja, która nie wymaga nakładów i daje wymierne oszczędności już od pierwszego dnia.

Jacek Lemiesz

 

Autor: Jacek Lemiesz, Dyrekor Regionu – Centrum, Południe Fraikin Polska Sp. z. o.o. 

 
Artykuł został opublikowany na łamach prestiżowego magazynu branżowego: Home&Market.