Fraikin Polska Branches

Dane Kontaktowe

m1 Assistance 24/7
+48 22 330 09 66

adress Fraikin Polska
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

mphone+48 22 330 09 60
+48 22 330 09 61


recepcja@fraikin.com
biuro@fraikin.com

Płatności i rozrachunki
platnosci@fraikin.com

Contact Form

The administrator of your voluntarily disclosed personal data is Fraikin Polska Sp. z o. o. with its registered office in Warsaw (02-677) at ul. Taśmowa 7. Your personal data will be processed in order to answer your inquiry made by means of our contact form and to send you commercial information in future. You have the right to access and amend your personal data. We inform you that the your personal data may be disclosed to legally authorised entities.

Registration Data

Fraikin Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warsaw
NIP: 5252364164
REGON: 140540038
KRS: 0000258807

Kapitał zakładowy: 25 417 800 PLN
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS.